Huấn Luyện Viên Yoga

Giáo Viên Yoga

  • Master Yoga
  • ViVa Yoga & Fitness

Bằng Thạc sĩ Yoga. Hơn 8 năm minh nghiệm giảng dạy Yoga

Aerial Yoga 95%
Hatha Yoga 100%
Vinyasa Yoga 100%