Huấn Luyện Viên Yoga
29 Mar
admin

Bằng Thạc sĩ ngành Ý Thức Con Người & Khoa Học Yoga. Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy Yoga tại Ấn Độ và Việt Nam