Huấn Luyện Viên Yoga

Giáo Viên Yoga

  • Master Yoga
  • ViVa Yoga & Fitness

Bằng Thạc sĩ ngành Ý Thức Con Người & Khoa Học Yoga. Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy Yoga tại Ấn Độ và Việt Nam

Hatha Yoga 100%
Ashtanga Yoga 100%