HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

Huấn Luyện Viên Cá Nhân sẽ là người luôn đồng hành cùng bạn trong quá trình tập luyện, theo sát đánh giá các chỉ số cơ thể cũng như chế độ dinh dưỡng của bạn để chắc chắn bạn đạt được kết quả tập luyện cao nhất. Với các bài tập được thiết kế khoa học phù hợp với cuộc sống bận rộn & nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, bạn sẽ luôn đạt được kết quả tốt nhất sau mỗi buỗi tập.

LÊ VĂN TẢO ( LEE)

Huấn Luyện Viên Cá Nhân

Lê Minh Thưởng

Huấn Luyện Viên Cá Nhân

Trịnh Văn Cương

Huấn Luyện Viên Cá Nhân

Huỳnh Công Sơn (Raymond)

Huấn Luyện Viên Cá Nhân

Nhận ngay

03 Ngày

Tập luyện miễn phí

Họ / Tên:
Điện thoại:
Email: